The causes of school drop-out among scholars in rural areas

 Bianca Bosoanca 1

1Babeș-Bolyai University, Faculty of European Studies, Cluj-Napoca, Romania

Article History

Received: 20 November 2020            Revised: 3 March 2021        Accepted: 8 March 2021      Available Online: 20 March 2021

Keywords: European Union, public policy, education, drop-out, rural areas

JEL classification: I24, I38,  I31, I27, I23

Citation: Bosoanca, B. (2021). The causes of school drop-out among scholars in rural areas, Review of Socio-Economic Perspectives, Vol 6(1), 59-65.

Abstract

One of the problems facing European countries is that of early school leaving among young people, especially those from rural communities. The phenomenon of school drop-out among school pupils is a reality that we are facing today’s Romania and is constantly increasing. The health crisis generated in the pandemic context of SARS COV-2, as well as the measures taken by Member States to reduce the spread of the virus, has been the context for intensifying this phenomenon. Romanian schools have become unable to have the infrastructure necessary to carry out normal school hours, because the space is an improbable one and does not obey the necessary measures of social distance. The passage of schools into the online regime in Romania has made the shortcomings of the Romanian school went worse. I will analyze this topic from the perspective of a qualitative analyses based on some interviews realized. The general objective of the research is to identify the causes of school drop-out among the existing rural schools and how was affected the rural pupils of moving school courses in an online system of teaching.

E-mail: bianca.bosoanca@gmail.com & ORCID: https://orcid.org/ 0000-0001-8736-0495   

DOI: https://doi.org/10.19275/RSEP108

Article Type: Original Paper

References

Brown, B., (2005), The incorporation of poverty into adult identity over time: Implications for adult education, International Journal of Lifelong Education, 24.

Commission staff working paper (2010), Reducing early school leaving, Accompanying document to the Proposal for a Council Recommendation on policies to reduce early school leaving, http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlywp_en.pdf.

Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the Committee of the Regions (31.1.2011) Tackling early school leaving: A key contribution to the Europe 2020 Agenda, COM(2011) 18 final, Brussels, http://ec.europa.eu/education/school-education/doc/earlycom_en.pdf.

Council recommendation on policies to reduce early school leaving, (07.06.2011) http://ec.europa.eu/education/school-education/doc2268_en.htm , accesat 7 noiembrie 2011 

Duminică G., Ivasiuc A., (coord.) (2010), O şcoală pentru toţi. Accesul copiilor romi la o educaţie de calitate. Raport de cercetare. Vanemonde, Bucureşti.

Fundația Soros, Studiu-diagnostic privind situaţia abandonului şcolar şi părăsirea timpurie a şcolii în mediul rural - Raport de cercetare - Sinteză, București, 2011.

Green, A., Wolf, A & Tom Leney, T. (1999) Convergence and Divergence în European Education and Training Systems, Institute of Education, London.  

Jigău M., (coord.) (2006 ) Program pilot de intervenţie prin sistemul zone prioritare de educaţie, Alpha MDN, Buzău.

Jigău M., (coord.) (2008), Învăţământul obligatoriu de 10 ani. Condiţii de implementare, rezultate şi măsuri corective Alpha MDN, Bucureşti.

Legea Educaţiei Naţionale Nr. 1/10.1.2011, publicată în Monitorul Oficial al României Nr. 18.

Neamţu, C., (2003), Devianţa şcolară, Polirom, Iaşi.

Pop, Luana coord., (2002) Dicţionar de politici sociale, Editura Expert, Bucureşti în Neamţu, C., (2003) Devianţa şcolară, Polirom, Iaşi.

Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ Preuniversitar, (2005), modificat prin OMECTS Nr. 4106/11.06.2011.

SNSPA, Ca parte a răspunsului la criza generată de COVID-19, educația trebuie susținută și finanțată corespunzător, SNSPA Comunicat, http://snspa.ro/ca-parte-a-raspunsului-la-criza-generata-de-covid-19-educatia-trebuie-sustinuta-si-finantata-corespunzator/y Interlinked? Sveriges Riksbank. Economic Review. 2013

UNICEF România, Copiii care nu merg la școală: o analiză a participării la educație în învățământul primar și gimnazial, Institutul de Științe ale Educației: București, 2012.

Voicu, B., (coord.) (2010), Renunţarea timpurie la educaţie: posibile căi de prevenire, Vanemonde, Bucureşti.