A comparative analysis of healthcare expenditures in OECD and Türkiye

Abdurrahman Erdal1& H. Bayram Isik2

1 Ph.D. student, Kirikkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Kırıkkale, Türkiye

2 Professor, Kirikkale University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Kırıkkale, Türkiye

Article History

Received: 30 August 2022       Revised: 20 November 2022       Accepted: 29 November 2022     Available Online: 5 December 2022

Keywords: health expenditure, OECD countries, Türkiye

JEL classification: H51; I15

Citation: Erdal, A. & Isik, H.B. (2022). A comparative analysis of healthcare expenditures in OECD and Türkiye, Review of Socio-Economic Perspectives, 7(4), 63-73.

Abstract

This study discusses how the health expenditures in OECD countries and Türkiye are financed, and the similarities and differences in health expenditures. With the COVID-19 pandemic, 2020 was a year in which the economy slowed down but health expenditures increased. Total health expenditures worldwide reached 8.7 trillion dollars in 2020. In Türkiye, the total health expenditure increased by 24.3% in 2020 compared to the previous year and reached 249 billion 932 million TL. The ratio of current health expenditure to GDP was 4.6% in Türkiye in 2020, while the average of OECD countries was 8.8%. States appear as the party that covers the vast majority of health expenditures. While the ratio of general government health expenditure to total health expenditure in Türkiye is 79.2% in 2020, average of OECD countries is 73%. When inter-country per capita health expenditures are compared, we can see that the inter-country differences are very large and some countries spend only 1% of GDP and some more than 10% of their GDPs for health services. This study covers the data set from year 2000 to 2020, when all health expenditures data are fully available, and analyzes comparatively the health expenditures of the OECD and the Turkish health expenditures during this time period. The results show that Türkiye is in the last place between 2000-2020 in total health expenditures among OECD countries but improving in almost all indicators related to healthcare.

E-mail: abdurrahmanerdal@gmail.com & ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2292-4426   

E-mail: hbayram@kku.edu.tr  & ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5228-4004

DOI:  https://doi.org/10.19275/RSEP142

Article Type: Original Paper

References

Ajansı, D. K., & Kalyoncu, K. İktisadi Yaklaşimlar: Ekonomik Coğrafya, Turizm ve Midyat İçin Bir Öneri: Sağlikkent Medikalpark.

Akdur, R. (2020). Sağlık harcamaları, piyasacı sağlık politikası uygulayan ülkelerde sağlık harcamaları neden daha yüksektir? https://docplayer.biz.tr/375679-Saglik-harcamalari-giris-piyasaci-saglik-politikasi-uygulayan-ulkelerde-saglik-harcamalari-neden-daha-yuksektir-prof-dr.html (Erişim Tarihi: 12.08.2022)

Akin, C. S. (2007). Sağlık ve sağlık harcamalarının ekonomik büyüme üzerine etkisi: Türkiye’de sağlık sektörü ve harcamaları (Master's thesis, Sosyal Bilimler Enstitüsü).

Boz, C., & Sur, H. (2016). Avrupa Birliği Üyesi ve Aday Ülkelerin Sağlik Harcamalari Açisindan Benzerlik Ve Farklilik Analizi. Sosyal Güvence, (9), 23-46.

Frenk, J., Chen, L., Bhutta, Z. A., Cohen, J., Crisp, N., Evans, T., & Zurayk, H. (2010). Health professionals for a new century: transforming education to strengthen health systems in an interdependent world. The lancet376(9756), 1923-1958.

Görgün, S. (1993). Kamu maliyesine giriş ders notları. SBF Yayınları, İstanbul.

Hansen, P., & King, A. (1996). The determinants of health care expenditure: A cointegration approach. Journal of health economics15(1), 127-137.

Khanolkar, V., Khan, S. A., & Gamba, M. (2016). An insight on health care expenditure. MBAA Proceedings 2010-Papers34.

Mushkin, S. J. (1962). Health as an Investment. Journal of political economy70(5, Part 2), 129-157.

Mutlu, A., & Işık, A. K. (2012). Sağlık Ekonomisine Giriş (Üçüncü basım). Bursa: Ekin Basım Yayın Dağıtım.

Sulku, S. N. (2011). Turkiye’de Sağlıkta Donuşum Programı Oncesi ve Sonrasında Sağlık Hizmetlerinin Sunumu, Finansmanı ve Sağlık Harcamaları. Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 144. Ankara: Hermes.

OECD. (2005). Health at a glance: OECD indicators 2005. OECD.

OECD. (2022) Health Expenditure https://www.oecd.org/els/health-systems/health-expenditure.htm  (Erişim Tarihi: 10.08.2022)

Tutar, F., & Kilinç, N. (2007). Türkiye'nin Sağlik Sektöründeki Ekonomik Gelişmişlik Potansiyeli ve Farkli Ülke Örnekleriyle Mukayesesi. Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi9(1), 31-54.

Tokgöz, E. (1981). Sosyal gelişmede sağlık. Türkiye İkinci İktisat Kongresi Sosyal Gelişme ve İstihdam Komisyonu Tebliğleri, DPT Yayınları, Yayın, (1783).

Yalçin, A. Z., & Çakmak, F. (2016). Türkiye’de Kamu Sağlik Harcamalarinin Insani Gelişim Üzerindeki Etkisi. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi30(4). https://data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Saglik-Harcamalari-Istatistikleri-2020-37192#:~:text=T%C3%9C%C4%B0K%20Kurumsal&text=Toplam%20sa%C4%9Fl%C4%B1k%20harcamas%C4%B1%202020%20y%C4%B1l%C4%B1nda,milyon%20TL%20olarak%20tahmin%20edildi. (Erişim Tarihi: 10.08.2022)

Yilmaz, G. (2018). Türkiye Sağlık Sisteminde Reformlar Ve Politika Transferi. Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi18(41), 179-206.